Publicaties

Er zijn verschillende publicaties van mijn hand uitgekomen: van website tot boek en zowel als hoofdauteur als co-auteur.

Ik publiceer voornamelijk over Alice in Wonderland gerelateerde onderwerpen. Sinds mijn jeugd heb ik al interesse in de boeken van Lewis Carroll en in de loop van tijd heb ik me steeds verder verdiept in “Alice’s Adventures in Wonderland” en “Through the Looking-Glass and what Alice found there”. Inmiddels sta ik internationaal bekend als een Alice in Wonderland expert. Naast het publiceren van boeken en artikelen op mijn website en in magazines, geef ik ook lezingen. Ik ben beschikbaar als spreker over de ‘Alice’ boeken en hun achtergrond.

Alice-in-wonderland.net

Eén van mijn interesses is ‘Alice in Wonderland’, met name wat betreft de ontstaansgeschiedenis en analyse van de boeken “Alice’s Adventures in Wonderland” en “Through the Looking-Glass and what Alice found there” van Lewis Carroll. Alle kennis die ik over deze boeken heb verzameld, heb ik gepubliceerd op de website Alice-in-wonderland.net.

URL: https://www.alice-in-wonderland.net
Publicatiedatum: online sinds 1997
Taal: Engels

Alice’s Adventures under Water

Alice’s Adventures under Water” is mijn eerste fictie-boek. Ik wilde graag een vervolg op Lewis Carroll’s ‘Alice’-boeken schrijven dat volledig in zijn schrijfstijl is, inclusief woordgrapjes, gedichtjes en verborgen verwijzingen. Het boek bevat ook 42 illustraties in de stijl van de originele illustrator, John Tenniel, door Robert Louis Black. Het boek is uitgegeven door mijzelf.

ISBN: 9789090346151
Auteur: Lenny de Rooy
Publicatiedatum: 23 April 2021
Uitgever: Millennyum Publications
Taal: Engels
Koop dit boek

Cover van "Alice's Adventures under Water"
Alice in a World of Wonderlands - all 5 volumes

Alice in a World of Wonderlands

“Alice in a World of Wonderlands: The Translations of Lewis Carroll’s Masterpiece” is een boek bestaande uit 3 volumes. Het belangrijkste deel, volume 3, betreft een inventarisatie van alle vertalingen van “Alice’s Adventures in Wonderland” en “Through the Looking-Glass and what Alice found there” die over de hele wereld zijn uitgekomen. Volume 1 bevat essays over hoe vertalers worstelden met het vertalen van het boek naar hun eigen taal, volume 2 bevat ’terugvertalingen’ van een passage uit een hoofdstuk van de vertaalde tekst naar het Engels, om aan te tonen hoe veel of weinig er van de oorspronkelijke tekst is overgebleven in de vertaling. Mijn bijdrage bestond uit het schrijven van het essay over de Nederlandse vertalingen en een terugvertaling van een Nederlandse passage.

ISBN: 9781584563310
Bewerkers: J. Lindseth en A. Tannenbaum
Publicatiedatum: 2015
Uitgever: Oak Knoll
Taal: Engels

“Alice in a World of Wonderlands: the English-Language Editions” bestaat uit 2 volumes en bevat een bibliografie van alle Engelstalige versies van “Alice’s Adventures in Wonderland”, “Though the Looking-Glass and what Alice found there”, “The Nursery ‘Alice'” en “Alice’s Adventures under Ground” die wereldwijd zijn gepubliceerd, aangevuld met diverse interessante artikelen over de tekstuele en publicatiegeschiedenis van de ‘Alice’-boeken. Ik heb de creatie van deze boeken geïnitieerd en mijn bijdrage bestond uit het inventariseren van alle edities in niet-Engelstalige landen, plus een artikel.

ISBN: 9781626132511
Bewerkers: J. Lindseth en A. Tannenbaum
Publicatiedatum: 2023
Uitgever: ATBOSH Media in samenwerking met The Lewis Carroll Society of North America
Taal: Engels
Koop dit boek

Record now

“Record now: haal rendement uit recordsmanagement!” bevat essays van verschillende auteurs, waaronder het mijne, over het onderwerp recordsmanagement, oftewel het archiveren van documenten in (overheids)organisaties. Ik schreef een adviesstuk over procedures voor selectie, vernietiging en overbrenging van documenten wanneer deze zijn gedigitaliseerd, met tips en adviezen voor organisaties met een digitaal archief die aan wettelijke regelgeving moeten voldoen.

ISBN: 9789080924048
Auteurs: Bongers, de Rooy, Tiel, Kleine, Arntzen en Zwaan
Publicatiedatum: 2007
Uitgever: Factor-i
Taal: Nederlands